סל קניות:

0 פריט(ים) - $0.00
אין מוצרים בסל קניות

תקנון אתר גיימסטור

1.   אתר האינטרנט GAMESTORE (להלן: "האתר") שבבעלות חברת י.ד. גיימסטור בע"מ,
      (להלן: "גיימסטור"), הינו אתר מכירות מקוון של מוצרים ושירותים במכירות מקוונות
      באינטרנט (להלן:"מכירות").

2.   בכל מקום בו מופיעה לשון זכר הכוונה לכול לקוח או לקוחה מכל מין.

3.   מכחרת השירותים והמוצרים נעשית בדף המוצר בו מפורטים פרטי המוצר או השירות, תנאי
      אחריות, זמן אספקה (שימנה בימי עסקים בלבד מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי),
      פרמטרים ונתונים טכניים הקשורים למוצר או השירות וסכום המכירה כולל מע"מ. 

4.   עם ביצוע פעולת המכירה תמתין גיימסטור לאישור ההזמנה ע"י חברת האשראי,
      וכאשר יתקבל אישור כאמור, תירשם ההזמנה אצל גיימסטור ואישור בדבר ביצוע ההזמנה
      ישלח ללקוח.

5.   דיווח על פרטים שאינם אמת מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

6.   היה ומכול סיבה שלא היה לרבות מפאת מסיבות שאינן בשליטת גיימסטור מוצר או שירות
      שנרכש אינו במלאי, אז תשלח ללקוח\ה הודעה במסגרתה יוכל הלקוח\ה ככל ויחפןץ בכך
      להחליף את המוצר או השירות באחר או לבטל את העיסקה תוך השבת מלוא הכספים 
      ששילם

7.   אספקת המוצרים או השירותים ייעשו אך ורק בתחומי מדינת ישראל לא כולל אזורים
      המוגבלים מבחינה בטחונית, שם תהיה גיימסטור רשאית להעמיד את המוצר או השירות
      ללקוח\ה במקום אשר יתואם עימו\מה מראש, במקרה שכזה יתואמו מועדי אספקה
      אינדיווידואליים.

8.   אשר על כן דמי המשלוח המעודכנים בדף המוצר לא כוללים אינם תשלומים עבור פעילויות
      הובלה למקומות בהם אין אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כח אדם 
      נוסף ו\או אמצעים מיוחדים, במקרים כאלו תהיה זכאית גיימסטור לדרוש סכומים נוספים
      בהתאם למפורט בדף המוצר

9.   הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו
      על כל אספקה \ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע.

10.  משלוח בעמצאות שליח יעשה עד הבית, אך בישובים בהם עשוי המוצר להיות מסופק
      לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב, תתקבל הודעה לכך לבית הלקוח.

11.  גיימסטור רשאית לגבות את דמי במשלוח הנקובים מייד בתשלום הראשון המשולם.

12.  היה וחל עיכוב באספקת מוצר או שירות על הלקוח ליידע מיידית את גיימסטור.

13.  מוסכם כי מכל סיבה שהיא שהלקוח לא יידע את גיימסטור באופן מיידי בדבר העיכוב בקבלת
       המוצר ייחשב הלקוח\ה כמי שקיבל את המוצר ולגיימסטור לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא
       תהיה טענה, תביעה או דרישה, מכול מין וסוג, כלפיי גיימסטור בגין אי אספקת אותו מוצר
       או שירות או בדבר העיכוב בקבלתו.

14.  בכל מקום שגיימסטור אינה מתחייבת לכך במפורש בדף המוצר, הרי שגיימסטור אינה
       אחראית בכל צורה ואופן על המוצר המסופק, אינה מתחייבת לספק עבורו חלקי חילוף או כל
       התחייבות שהיא בהיותה ספק בלבד של המוצר או השירות ואינה יצרן.

15.  טעות לעולם חוזרת- התגלתה טעות ברורה בתיאור מוצר או שירות, אין הפרסום מחייב
       את גיימסטור. תמונות המוצר או השירות מיועדת להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין
       התמונות המוצגות לבין המוצר או השירות שיתקבל בפועל אצל הלקוח.

16.  כל פעולה או סיכסוך הנובע מהתקשרות הלקוח\ה עם גיימסטור ייתבררו בבתי המשפט
       המוסמכים בעיר תל - אביב בלבד.